banner 1

         บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก โดยเครื่องฉีดและเครื่องเป่า และทำแม่พิมพ์ พ่นสี โดยได้รับรองมาตรฐาน ISO9001 ,ISO/TS16949 และ ISO14001 บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

 

  ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต  หลายอัตรา

        1. พนักงานส่วนงานเป่าพลาสติก

        2. พนักงานส่วนงานฉีดพลาสติก

        3. พนักงานส่วนงานประกอบชิ้นงาน

        4. พนักงานส่วนงาน Spot Repair

        5. พนักงานส่วนงาน Polishing

        6. พนักงานส่วนงาน Sanding

        7. พนักงานส่วนงาน Mat Control 

        คุณสมบัติ

        1. ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

        2. วุฒิการศึกษา ม. 3 - ม. 6

        3. ประสบการณ์งานโดยตรงหรือมีใบผ่านงานตามตำแหน่งพิจารณาพิเศษ

        4. สามารถทำงานเข้ากะได้

  ตำแหน่ง พนักงาน QC  5  อัตรา 

        1. QC Incoming

        2. QC Inprocess

        3. QC Inspection C/f

       คุณสมบัติ

        1. ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

        2. วุฒิการศึกษา ปวช - ปวส

        3. ประสบการณ์งานโดยตรงหรือมีใบผ่านงานตามตำแหน่งพิจารณาพิเศษ

        4. สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานได้

        5. สามารถทำงานเข้ากะได้

   ตำแหน่ง ช่างพ่นสี -5 อัตรา

        คุณสมบัติ

        1. ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

        2. วุฒิการศึกษา ม. 3 - ม. 6 ขึ้นไป

        3. ประสบการณ์งานโดยตรงหรือมีใบผ่านงานตามตำแหน่งพิจารณาพิเศษ

        4. ไม่แพ้สารเคมี

        5. มีความอดทน

เอกสารที่ใช้สมัคร (ตัวจริงพร้อมสำเนา)

        - บัตรประชาชน

        - ทะเบียนบ้าน

        - วุฒิการศึกษา

        - หลักฐานทางทหาร

        - รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1-2 นิ้ว (สวมเสื้อคอปก)

        การแต่งกาย : ให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ใส่เสื้อคอปก, กางเกงขายาว, รองเท้าหุ้มส้นวิธีสมัครงาน

       1. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท

       2. ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
           Tel. 090-9784931


       เลขที่ตั้ง 44/2 หมู่ 8 ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร 038 227 301-2 แฟกซ์ 038 227 326

document 651712 960 720

    - ค่าจ้างขั้นต่ำรายเดือน เดือนล่ะ 9,000 บาท

    - ค่าเช่าบ้านเดือนล่ะ 300 บาท 

    - ค่ากะกลางคืนวันล่ะ 70 บาท

    - โบนัสและปรับเงินประจำปีตาม

    - ค่าความร้อนส่วนงานเป่าวันล่ะ 40 บาท

    - เบี้ยขยันเดือนล่ะ 500 ,700 ,1000 บาท 

      ทุกไตรมาส 2,000 บาท

    - รับประทานอาหารกลางวันฟรี ช่วงทำ OT 

      มีแจกนม หรือ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

    - รถรับส่งพนักงานสายบ่อวิน เครือสหพัฒน์

      บ้านเอื้อ ศรีราชา ระยองเริ่มซอย 1